پروژه‌های هواساز هایژنیک

ردیف

پروژه

نوع دستگاه

محل پروژه

1

داروسازی ایران هورمون پروژه یک

هواساز و فن کویل کانالی

تهران جاده کرج

2

داروسازی میم دارو

هواساز هایژنیک

تهران پردیس

3

شیر پاستوریزه پگاه تهران

هواساز

تهران

4

بیمارستان شریعتی (اورژانس)

هواساز هایژنیک

تهران امیر آباد

5

داروسازی اکسیر پروژه 1

هواساز هایژنیک

لرستان

6

داروسازی اکسیر پروژه 2

هواساز هایژنیک

لرستان

7

داروسازی اکسیر پروژه 3

هواساز هایژنیک

لرستان

8

سازمان انرژی اتمی

هواساز و کندانسینگ یونیت خاص

یزد

9

داروسازی اوه سینا

هواساز هایژنیک - فن فیلتر باکس

مرکزی ساوه

10

داروسازی رازک

هواساز هایژنیک

لرستان داملران

11

داروسازی اکسیر پروژه 4

هواساز هایژنیک

لرستان

12

شرکت شیمی دارویی داروپخش پروژه 1

هواساز هایژنیک

تهران

13

شرکت شیمی دارویی داروپخش پروژه 2

هواساز هایژنیک

تهران

14

شرکت شیمی دارویی داروپخش پروژه 3

هواساز هایژنیک

تهران

15

شرکت شیمی دارویی داروپخش پروژه 4

هواساز هایژنیک

تهران

16

شرکت داروسازی ارسطو

هواساز هایژنیک

تهران

17

شرکت داروسازی آترا

هواساز هایژنیک

تهران

18

شرکت داروسازی نوین کاوش مامطیر (نوکام)

پکیج یونیت یکپارچه اسکرو هایژنیک

تهران

19

شرکت پاک تلیسه - همبرگر 202

چیلر اسکرو هواساز هایژنیک

تهران - کردان

20

شرکت داروسازی آریا دارو

هواساز هایژنیک

تهران

21

داروسازی ایران هورمون پروژه دو

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

22

داروسازی باریوم سولفات

هواساز کندانسینگ هایژنیک

تهران جاده سمنان

23

بیمارستان بقیه‌اله

هواساز هایژنیک

تهران

24

رصدخانه شهری تهران

هواساز کندانسینگ مجهز به سیستم رزرو فول اتوماتیک

تهران برج میلاد

25

شرکت فراورده‌های زیستی و ضد سرطان خوارزمی

هواساز هایژنیک

تهران

26

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

هواساز هایژنیک

تهران

27

شرکت فن آوریهای نوین دارویی ایران - فندا

هواساز هایژنیک

اشتهارد - تهران

28

شرکت داروسازی سینا دارو

هواساز هایژنیک

تهران

29

شرکت داروسازی پارس دارو

هواساز هایژنیک به همراه فن فیلترباکس

تهران

30

شرکت داروسازی تهران شیمی

هواساز هایژنیک

تهران

31

شرکت داروسازی جنرال مدیکال قشم

هواساز هایژنیک

جزیره قشم

32

شرکت داروسازی مهان مد میمه کیش

پکیج یونیت هوایی هایژنیک

جزیره کیش

33

شرکت فراورده‌های زیستی و ضد سرطان خوارزمی فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران

34

شرکت داروسازی خوارزمی (شربت)

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

35

شرکت داروسازی ارس بازار

هواساز هایژنیک چیلر اسکرو دائم کار به همراه هواساز هایژنیک

آمل

36

شرکت داروسازی تهران نیل

هواساز هایژنیک به همراه فن فیلترباکس

تهران جاده کرج

37

شرکت داروسازی الحاوی

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

38

شرکت داروسازی حکیم (شرکت طلایه‌داران صنعت فرآیند)

هواساز

تهران

39

شرکت داروسازی الحاوی فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

40

شرکت داروسازی فارابی

فن فیلتر باکس

اصفهان

41

شرکت داروسازی تهران نیل فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

42

شرکت لابراتوارهای دارویی ارس بازار

هواساز هایژنیک

آمل

43

شرکت داروسازی فارابی فاز 2

پکیج یونیت هوایی هایژنیک

تیپ Explosion Proof

اصفهان

44

بیمارستان پارس رشت (شرکت طب زیست بنیان)

هواساز هایژنیک

رشت

45

شرکت تهران شیمی فاز 2 ( SSP )

هواساز هایژنیک

تهران

46

شرکت تهران شیمی فاز 3 ( SST )

هواساز هایژنیک

تهران

47

شرکت امین شیر پروژه گیاهان دارویی

هواساز هایژنیک و پکیج یونیت هوایی هایژنیک

جاده دماوند

48

شرکت داروسازی الحاوی فاز 3

فن فیلتر باکس هایژنیک

تهران جاده کرج

49

شرکت داروسازی الحاوی فاز 4

هپا باکس

تهران جاده کرج

50

شرکت نیروترانس

هواساز هایژنیک

شیراز

51

شرکت شفا فارمد

هواساز هایژنیک و فن فیلتر باکس هایژنیک

تهران

52

شرکت گلدیران LG

هواساز هایژنیک

کرمان - سیرجان

53

شرکت بهستان تولید

هواساز هایژنیک

تهران

54

شرکت شفا فارمد پروژه ماکرولید 1

هواساز هایژنیک

تهران

55

شرکت شفا فارمد پروژه ماکرولید 2

هواساز هایژنیک

تهران

56

شرکت داروسازی تهران نیل فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

57

داروسازی پویش دارو (R & D)

هواساز هایژنیک

تهران پردیس

58

شرکت بهستان تولید

فن فیلتر باکس هایژنیک

تهران

59

شرکت داروسازی شهید قاضی

هواساز هایژنیک

تبریز

60

داروسازی پویش دارو ( پودر )

هواساز هایژنیک

تهران پردیس

61

شرکت داروسازی کیهان دارو

هواساز هایژنیک

ارومیه

62

شرکت شیمی دارویی داروپخش پروژه 5

هواساز هایژنیک

تهران

63

شرکت داروسازی الحاوی فاز 5 (شربت)

هواساز هایژنیک

تهران جاده کرج

64

شرکت داروسازی شیراز سرم

هواساز هایژنیک

شیراز

65

سازمان فضایی ایران

هواساز هایژنیک

تهران

66

شرکت داروسازی پارس دارو فاز 2

هواساز هایژنیک و معمولی

تهران

67

شرکت داروسازی شهر دارو

هواساز هایژنیک

تهران

68

شرکت داروسازی ثامن

پکیج هایژنیک

مشهد

69

شرکت داروسازی مدیتک سیس

چیلر هوایی و پکیج یونیت هایژنیک

تهران - اشتهارد

70

شرکت داروسازی رها

پکیج یونیت هایژنیک

اصفهان

71

شرکت داروسازی کیمیدارو

هواساز هایژنیک

تهران

72

لابراتوارهای داروسازی دکتر عبیدی

پکیج یونیت هایژنیک

تهران

73

شرکت داروسازی مداوا

هواساز هایژنیک

تهران

74

شرکت داروسازی شهر دارو فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران

75

شرکت داروسازی روناک دارو

هواساز هایژنیک

تهران

76

شرکت داروسازی نوین کاوش مامطیر (نوکام) فاز 2

هواساز هایژنیک

تهران

77

شرکت داروسازی تهران نیل فاز 3

هواساز هایژنیک

تهران

78

شرکت فن آوریهای نوین دارویی ایران فندا فاز 2

هواساز هایژنیک

اشتهارد - تهران

79

مرکز تحقیقات کشاورزی هسته‌ای ایران

پکیج یونیت هایژنیک

کرج - ایران

80

بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسم

چیلر دائم کار - هواساز هایژنیک

تهران امیر آباد

92

توفیق دارو

هواساز هایژنیک

تهران

93

فراز کاویان

فیلتر باکس

تهران

94

کیمیا دارو

هواساز هایژنیک

تهران

95

داروسازی مداوا

هواساز

تهران

96

پارس دارو

فن فیلتر باکس

تهران

97

شهر دارو

هواساز هایژنیک

تهران

98

داروپخش

فن باکس

تهران

99

پویش دارو

هواساز هایژنیک

تهران

100

رها دارو

پکیج

اصفهان

101

روناک دارو

هواساز

تهران

102

گل دارو

فن باکس

اصفهان

103

میم دارو

فن باکس

تهران

104

داروسازی عبیدی

هواساز هایژنیک- فن فیلتر- کندانسینگ

تهران