پروژه

نوع دستگاه

محل پروژه

1

بیمارستان شریعتی

هواساز هایژنیک

تهــران امیر آباد

2

بیمارستان بقیه‌اله

هواساز هایژنیک

تهــران

3

بیمارستان پارس رشت (شرکت طب زیست بنیان)

هواساز هایژنیک

رشت

4

بیمارستان امام خمینی

هواساز هایژنیک

ساری

5

کلینیک چشم پزشکی پارسیان

هواساز هایژنیک

اصفهان

6

بیمارستان امام حسین (ع)

هواساز هایژنیک

تهــران

7

بیمارستان مصطفی خمینی

هواساز هایژنیک

ایلام

8

بیمارستان سوانح سوختگی امام سجاد (ع)

Pilot کشوری

هواساز هایژنیک

اصفهان

9

بیمارستان سوانح سوختگی

هواساز هایژنیک

بندر عباس

10

بیمارستان چشم پزشکی فیض

پکیج هایژنیک

اصفهان

11

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چیلر اسکرو هوایی و هواساز هایژنیک

کرمانشاه

12

بیمارستان نمازی

هواساز هایژنیک و سیستم اگزاست

شیراز

13

بیمارستان کلیه انجمن خیریه حضرت ابولفضل (ع)

هواساز هایژنیک

اصفهان

14

بیمارستان سیدالشهدا (ع)

هواساز هایژنیک

یزد

15

بیمارستان تهرانپارس

هواساز هایژنیک

تهــران

16

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

هواساز هایژنیک

تهــران

17

بیمارستان طالقانی

هواساز هایژنیک

تهــران

 

 

 

ردیف

پروژه

نوع دستگاه

محل پروژه

18

بیمارستان سپاه یاسوج

هواساز هایژنیک

یاسوج

19

بیمارستان فارابی

هواساز هایژنیک

اصفهان

81

بیمارستان امام حسین گلپایگان

هواساز هایژنیک

هواساز

82

بیمارستان خیریه حضرت ابوالفضل

هواساز هایژنیک

اصفهان

83

بیمارستان شریعتی(علوم غدد)

چیلر

تهران

84

بیمارستان پیوند اعضا شیراز

 

شیراز

85

بیمارستان سوانح سوختگی گلستان

هواساز هایژنیک

گرگان

86

بیمارستان چمران

هواساز هایژنیک ومعمولی

اصفهان

87

بیمارستان تهرانپارس

هواساز

تهران

88

بیمارستان نمازی شیراز

هواساز

شیراز

89

بیمارستان مینودشت

چیلر

استان گلستان

90

بیمارستان چالوس

پکیج

چالوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85